Sırat-ı Müstakim (Ayrıntılı Bilgi www.efgan.net)
  Sırat-ı Müstakim’in doğuşu
 
II. Meşrutiyet’in (1908) ilanıyla doğan hürriyet ortamı, fikir ve sanat adamları tarafından sevinçle karşılanmıştır. Böylece II. Meşrutiyet’in ilk bir buçuk ayı içerisinde iki yüzü aşkın gazete ve dergi yayına başlamıştır. Bu dönemde yayın hayatına başlayan dergilerden biri de “İttihad-ı İslâm” düşüncesinin yayın organı olarak çıkan “Sırat-ı Müstakim“ mecmuasıdır.
 
 
Sırat-ı Müstakim, Ebu’l-Ula Mardin ve Eşref Edib’in öncülüğünde 11 Temmuz 1324(24 Temmuz 1908) de resmen kurulur. Haftalık olarak yayına başlayan ve “din, felsefe, edebiyat, hukuk ve ulûmdan” bahseden derginin sahibi Ebu’l-Ula Zeyn’el-Mardin, mesul müdürü Eşref Edib, başyazarı ise Mehmet Âkif’tir. Derginin ilk sayısı 14 Ağustos 1324(27 Ağustos 1908)’de yayımlanır ve büyük bir ilgi ile karşılanır.
 
 
Edip, bu hadiseyi kendi üslubunca şöyle anlatır: “ Çok geçmeden hürriyet ilân edildi. Biz de hemen haftalık bir gazete çıkarmaya karar verdik. Adını “Sırat-ı Müstakim” koyduk. Sür’atle hazırlıklara başladık. Üstad gazetenin başmuharriri…[Babanzâde] Ahmed Naîm [öl. 1934],Manastırlı İsmail Hakkı [öl. 1912], Musa Kâzım [öl. 1920], Bereketzâde [İsmail Hakkı, öl. 1918], Mardinizâde [Ebû’l-Ulâ, öl. 1957], Tâhiru’l-Mevlevî [Olgun, öl. 1951], Halim Sabit [öl. 1946] gibi kıymetli âlimler, muharrirler de heyet-i tahririyeye girdiler.”
 
 
Dergide bu isimlerin dışında; Şemseddin Günaltay, Şeyhülİslâm Musa Kazım, İzmirli İsmail Hakkı, Ferid Kam, Abdürreşid İbrahim, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Mithat Cemal Kuntay, Seyhülİslâm Mustafa Sabri, Muhammed Hamdi Yazır, Hasan Basri Çantay, Ömer Rıaza Doğrul, Ömer Nasuhi Bilmen gibi yazarlar da bulanmaktadır. Dergide ayrıca Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Ferit Vecdi, Abdilaziz Çaviş, Said Halim Paşa, Süleyman Nedvi, Ebulkelam Azad gibi yazarlardan da tercümeler yayımlanmıştır.
 
   
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol