Sırat-ı Müstakim (Ayrıntılı Bilgi www.efgan.net)
  Eşref Edip Yeniden Mısır’da
 
Akif’in vefatından bir yıl sonra, 1937 yılında tekrar Mısır’a giderek Mehmet Âkif’in hazırladığı meâl’in akıbetini araştırır ve Âkif’in Mısır hayatı ve Mısır’daki dostlarıyla ilgili pek çok hatıratı derler. Amacı Âkif hakkındaki eserini yazarken onun Mısır’daki yaşayışını öğrenmek, orada yazdığı eserlerini ilham eden muhit ve şartları yakından tetkik etmektir. Bu seyahatinde içinde Âkif’in artık bulunmadığı Mısır’da onun izlerini bulur. Akif’i tanıyan kişilerle görüşür. Hafızalarda kalan eserlerini toplar. 
 
 
Bir yazar olarak Eşref Edip
 
 
Eşref Edib Fergan, Sebilürreşad dergisinin sadece mesul müdürü, sahibi değil aynı zamanda yazarıdır. Onun da bu dergide çok sayıda yazıları çıkmıştır. Yine onun çok sayıda kitabı da bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
 
 
1- Mehmed Âkif-Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları (2 cilt) 1938, 1939, Tek cilt halinde ilaveli 2. bs. 1960).
 
2- İnkılâp Karşısında Âkif-Fikret, Gençlik Tan’cılar: Kurtuluş Harbi’nin Kaynağı İstiklâl Marşı mı, Tarih-i Kadim mi? (İstanbul 1940).
 
3- Pembe Kitap: Tevfik Fikret’i Beş Cepheden Kırk Muharririn Tenkitleri (İstanbul 1943).
 
4- Çocuklarımıza Din Kitabı (4 Kitap, İstanbul 1944–45).
 
5- Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nur-Hayatı, Eserleri, Mesleği (İstanbul 1952).
 
6- Kur’an-Garp Mütefekkirlerine Göre Kur’an’ın Azamet ve İhtişamı Hakkında Dünya Mütefekkirlerinin Şahadetleri (İstanbul 1957).
 
7-Dinde Reformcular (A.F. Başgil, N.Topçu, İ.H.Danişmend ve M.R. Ogan’la birlikte) (İstanbul, 1959)
 
8- Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk, Tenkit ve Tahlil (İstanbul 1963).
 
9-Bu Adam Ne İstiyor? CHP’nin Yedi Başlı Lideri Milletin Sinesinden Artık Elini Çeksin(İstanbul, 1965)
 
10- Risâle-i Nur Muarızı Yazarların İsnadları Hakkında İlmi bir Tahlil (İstanbul 1965).
 
11- Kara Kitap-Milleti Nasıl Aldattılar, Mukaddesatına Nasıl Saldırdılar? (İstanbul 1967).
 
12- Misyoner ve Müsteşriklerin Yazdıkları İslâm Ansiklopedisi’nin İlmi Mahiyeti (İstanbul 1946).
 
13-İslâm Ansiklopedisi Hakkında Mülahazalar
 
 
Vefatından sonra ise eserleri Fahrettin Gün tarafından yeniden yayına hazırlanmıştır. Bunlar arasında daha önce kitap olarak yayımlanmayan “ İstiklal Mahkemelerinde- Sebilürreşad'ın Romanı-(2002), Milli Mücadele Yılları(2002) Çocuklarımıza Din Kitabı (2005), İnanç Dersleri(2005),İbadet Dersleri(2005), Ahlak Dersleri(2005),Sevgili Peygamberimiz(2005) CHP ve din (1948-1960) (2005) gibi eserler bulunmaktadır.
 
 
Eşref Edip, ayrıca, Mevâiz (Manastırlı İsmail Hakkı’nın vaazları), Mevaiz (Urfalı Mahmud Kâmil’in vaazları), Hac Rehberi (A. Ulvi ve M. Âkif’le birlikte), gibi eserlerin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Yine bu minvalde Kadir Mısıroğlu’nun kendisinden naklettiğine göre, Hilafetin ilgası tartışmaları sırasında Karahisar Mebusu Hoca Şükrü Efendi adı ile basılan “Hilafet-i İslâmiye ve Büyük Millet Meclisi” (Ankara 1339, 28 s.) başlıklı muhalif risaleyi Eşref Edib kaleme almış, Hoca Şükrü’nün milletvekilliği dokunulmazlığından istifade etmek maksadıyla onun adıyla yayımlanmıştır (Bk. Osmanoğullarının Dramı, İstanbul 1974, ss. 110-179).
 
 
Bunların yanı sıra, birçok kitabı ve tercüme eseri yayına hazırlayan Eşref Edib Fergan, Tevhîd-i Efkâr, Yeni Sabah, Millet, Diyanet, Yeni Asya, Yeni İstiklâl, Bugün, Sabah, İttihad gibi dergi ve gazetelerde de yazılar yazmıştır.
 
 
Eşref Edib’in en büyük eseri ise, 1908’den başlayarak Sahipliğini ve Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlenip 1966’ya kadar çeşitli fasılalarla 58 yıl boyunca toplam 1003 sayı neşrettiği Sırat-ı Müstakim-Sebilürreşad Mecmuası’dır.
 
 
 
   
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol